Nardo Centeret ANS Eiendomsselskap

Daglig Leder:

Odd Kristian Eliassen

Besøksadresse:

Hans Baucksvei 1
7033 Trondheim

Postadresse:

Postboks 1674 Nardosletta
7430 Trondheim

E-post: oke@nardocenteret.no

Tlf: 90 76 13 80

Org.nr 951 561 894